Bảng chữ cái tiếng Anh Alphabel dành cho trẻ

17:52:4702/06/2016
Ngày xưa đi học, bài học tiếng Anh đầu tiên bắt đầu bằng bảng chữ cái tiếng Anh vừa quen vừa lạ. Quen là bảng chữ cái tiếng Anh 26 chữ thì hơn 20 chữ quen mặt rồi, chỉ có đọc lạ thôi; mấy bạn chữ Tây còn lại thì lạ hoàn toàn rồi...
Ai cũng từng có tuổi thơ.
VATC xin giới thiệu bảng chữ cái tiếng Anh bao gồm cách phát âm từng chữ cái.

alphabet-01

alphabet-02

alphabet-03

alphabet-04

alphabet-05

alphabet-06

alphabet-07

alphabet-08

alphabet-09

alphabet-10

alphabet-11

alphabet-12

alphabet-13

alphabet-14

alphabet-15

alphabet-16

alphabet-17

alphabet-18

alphabet-19

alphabet-20

alphabet-21

alphabet-22

alphabet-23

alphabet-24

alphabet-25

alphabet-26

Comment