Buổi lễ ký kết của Trung Tâm và Liên Đoàn Lao Động TP Cao Lãnh

16:21:5504/01/2019

Ngày 4/01/2019 tại Nhà Văn Hóa lao động tỉnh Đồng Tháp, diển ra buổi lễ ký kết giữa Trung Tâm Anh Ngữ Việt Mỹ VATC và liên đoàn lao động Thành Phố Cao Lãnh, triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn trên địa bàn Thành Phố Cao Lãnh.

    Liên đoàn Lao động thành phố Cao Lãnh là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Trong đó, việc tổ chức Chương trình Phúc lợi cho người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng tập trung thực hiện trong năm 2018 và những năm tiếp theo

Công ty CP Giáo dục Việt Mỹ VATC Đồng Tháp là đơn vị kinh doanh thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếng Anh, phối hợp triển khai Chương trình Phúc lợi người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Với mục tiêu hướng đến đoàn viên và người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Cao Lãnh và Công ty CP Giáo dục Việt Mỹ VATC Đồng Tháp mong muốn hợp tác để triển khai Chương trình Phúc lợi cho người lao động một cách sâu rộng nhằm nâng cao các chế độ phúc lợi dành cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.

         Liên đoàn lao động tặng hoa cho đơn vị 

 Công ty CP Giáo dục Việt Mỹ VATC Đồng Tháp cam kết giảm 20% học phí cho công đoàn viên (CĐV) và con em công đoàn viên TP.Cao Lãnh tham gia bất kỳ khóa học Anh ngữ trực thuộc công ty CP Giáo dục Việt Mỹ VATC Đồng Tháp.

 

Comment