Thể lệ các cuộc thi chào mừng 20/11/2013

14:25:0020/04/2016

Thể lệ các cuộc thi chào mừng 20/11/2013

1. THI THIẾT KÊ, LÀM THIỆP

 • Chủ đề: “Nhớ ơn Thầy Cô 
 • Đối tượng tham gia: học viên ngắn hạn Anh ngữ Việt Mỹ VATC.
 • Hình thức dự thi: 01 tấm thiệp có kích thước tuỳ chọn nhưng lớn nhất bằng khổ giấy A4. Thiệp được thiết kế bằng các nguyên vật liệu tùy chọn, thể hiện sự sáng tạo của học viên.
 • Ngôn ngữ thể hiện: tiếng Anh
 • Thời gian gửi thiệp: Thiệp được gửi về phòng Đào Tạo của cơ sở học viên đang theo họchạn chót ngày 10/11/2013.
 • Các cơ sở tổng hợp lại số lượng và trưng bày để thầy cô tại cơ sở chấm điểm và bình chọn thiệp vào 2 ngày 16 và 17/11/2013.(có form bình chọn đính kèm)
 • 18/11/2013 các cơ sở gửi báo cáo danh sách tên học viên có thiệp được giải cùng tên lớp đang theo học về trụ sở (g ửi Ms. Hiệp và Ms. Trang).
 • Tất cả các tấm thiệp được chuyển tặng quý thầy, cô trong nhà trường sau khi trao giải.
 • Tất cả các tấm thiệp được giải sẽ được đăng trên website và facebook của VATC.

 Cơ cấu giải thưởng:

 • 1 giải nhất: 01 ba lô VATC; học  bổng Anh Văn trị  giá  500.000đ
 • 1 giải nhì: 01 ba lô VATC ; học  bổng Anh Văn trị  giá  300.000đ
 • 1 giải ba: 01 ba lô VATC ; học  bổng Anh Văn trị  giá  200.000đ
 • 5 giải khuyến khích:  01 ba lô VATC

2. THI VIẾT THƯ

 • Chủ đề: Những kỷ niệm, những câu chuyện đáng nhớ về thầy, cô giáo trong những năm tháng đi học tại VATC.
 • Đối tượng tham gia: học viên ngắn hạn Trung tâm Anh Ngữ Việt Mỹ VATC.
 • Ngôn ngữ thể hiện: tiếng Anh
 • Hình thức dự thi: thí sinh viết bằng tay trên tờ giấy bằng khổ giấy A4 hoặc khổ giấy học sinh. Mỗi bài dự thi không quá 500 chữ. Một thí sinh có thể tham gia tối đa không quá 02 bài.
 • Thời gian gửi thư: Thư được gửi về phòng Đào Tạo của cơ sở học viên đang theo họchạn chót ngày 10/11/2013. Bài dự thi ghi rõ họ tên, lớp đang theo học.
 • Cơ sở tổng hợp lại số lượng và gửi Ban Giám Khảo chấm điểm vào 2 ngày 14 và 15/11/2013.
 • 18/11/2013 trụ sở công bố danh sách tên học viên có thư được giải và gửi về cho cơ sở.
 • Tất cả các lá thư được giải sẽ được đăng trên website và facebook của VATC.

Cơ cấu giải thưởng:

 • 1 giải nhất: 01 ba lô VATC; học  bổng Anh Văn trị  giá  1.000.000đ
 • 1 giải nhì: 01 ba lô VATC ; học  bổng Anh Văn trị  giá  500.000đ
 • 1 giải ba: 01 ba lô VATC ; học  bổng Anh Văn trị  giá 300.000đ

eVATC_Poster_CT Chao Nha Giao VN

Comment