Thạc sĩ Bùi Tuyết Ngân, Đại học Nottingham, Anh Quốc

16:02:3322/04/2016

Cô Bùi Tuyết Ngân, Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh

Cô BÙI TUYẾT NGÂN

Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh, Đại học Nottingham, Vương quốc Anh

Khóa học  giảng dạy: Tiếng Anh nền tảng, TOEIC

Một số tips luyện thi kỹ năng Nghe trong bài thi TOEIC từ cô Tuyết Ngân:
 
Part 1 – Photographs: Cố gắng tận dụng thời gian để phân tích hình ảnh trước khi nghe, và phân tích theo thứ tự như sau nhé: địa điểm, yếu tố chính trong tranh, hành động của nhân vật trong tranh, đồ vật xuất hiện trong tranh, sự sắp xếp của đồ vật, mối liên hệ giữa người và vật, những chi tiết nhỏ nhưng vẫn thể hiện rõ trong ảnh. Lưu ý: nếu tranh chỉ có đồ vật thì loại ngay những đáp án có yếu tố con người, nghe tất cả 4 đáp án rồi hãy chọn.
Part 2 – Question & response: Việc nghe được từ để hỏi đầu tiên trong phần này như WHO, WHEN, WHERE, WHY,… hoặc dựa vào ngữ điệu để xác định câu hỏi dạng YES/NO question rất cần thiết cho phần này vì giúp các bạn tìm được câu tra lời dễ dàng hơn. Lưu ý: đối với dạng câu hỏi WH question thì các đáp án bắt đầu bằng YES/ NO thì lập tức loại ngay nhé!
Part 3 – Conversations: Cố gắng sử dụng thời gian hợp lý để đọc qua trước câu hỏi và câu trả lời của từng đoạn đối thoại trước khi nghe nhé. Việc này sẽ giúp bạn xác định thông tin cần nghe, câu trả lời sẽ xuất hiện khi nào, phải nghe thông tin từ nhân vật nam hay nữ . Ví dụ: câu hỏi về chủ đề của đoạn hội thoại thì câu trả lời sẽ xuất hiện ngay phần đầu của đoạn hội thoại, những câu hỏi suy đoán thì phần cuối của đoạn hội thoại sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời.
Part 4: – Talks: Ở phần này bạn phải nắm vững các chủ đề nói và cấu trúc của từng chủ đề xuất hiện trong phần này. Dựa vào cấu trúc của từng bài mà bạn có thể biết được thông tin cần phải nghe nằm ở phần nào của bài nói. Lưu ý: Nâng cao vốn từ vựng cho từng loại chủ đề (quảng cáo, thời tiết, kinh tế, …) sẽ giúp bạn làm tốt phần này hơn nhé!