Cô Võ Thị Thu, Đại học KH XH&NV, TESOL 120 giờ

11:35:2116/12/2016

 

Tốt nghiệp Đại học KH XH&NV chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL 120 giờ do Talent Institute cấp.

Tại Anh ngữ Việt Mỹ VATC, cô Thu giảng dạy các lớp học giành cho trẻ em và thiếu niên từ 4 đến 16 tuổi. Trước khi làm việc tại VATC, cô Thu làm việc tại Trường Anh ngữ Aston, VUS, CMA- CGM Vietnam JSC, Lãnh sự quán Mỹ tại TP. HCM.

Là một người nhanh nhạy, cô Thu luôn đề cao việc tự học và trải nghiệm trong những môi trường làm việc nhiều thử thách, đòi hỏi luôn phải cải thiện trình độ, kỹ năng, phong cách làm việc.