Every child is gifted

17:47:2502/06/2016

Con là một trong những món quà tuyệt vời nhất ba mẹ nhận được từ cuộc hôn nhân của mình. Việc có con trong ngôi nhà nhỏ của ba mẹ khiến cho cuộc sống ba mẹ đảo lộn rất nhiều và ba mẹ yêu điều đó.

1

"Every child is gifted. They just unwrap their packages at the different times." (Unknown)
tạm dịch: Mỗi đứa trẻ là một món quà. Chúng chỉ "mở ra" vào những thời điểm khác nhau của cuộc đời. (Khuyết danh)

2

"A child has a special way of adding joy to everyday."(Unknown)
tạm dịch: Trẻ em có cách đặc biệt để luôn vui vẻ mỗi ngày (Khuyết danh)

3

"There is only one pretty child in the world and every mother has it." (Unknown)
tạm dịch: Chỉ có duy nhất một đứa trẻ xinh đẹp trên thế gian và mỗi người mẹ đều có. (Khuyết danh)

4

"Let them be little cause they are only that way for a while." (Unknown)
tạm dịch: Hãy cứ để trẻ nhỏ dại vì chúng chỉ như thế một lát trong đời thôi. (Khuyết danh)5

"Children learn to smile from their parents." (Shinichi Suzuki)
tạm dịch: Trẻ em học cười từ chính cha mẹ mình. (Shinichi Suzuki)

6

"A mother's dream is to see her children grow to be happy and successful". (Unknown)

tạm dịch: Ước mơ của một người mẹ là nhìn thấy con mình lớn lên hạnh phúc và thành công. (Khuyết danh)

7

"Your children need your presence more than your presents." (Jesse Jackson)

tạm dịch: Trẻ cần sự hiện diện của bạn hơn những món quà vật chất của bạn. (Jesse Jackson)

8

"The way we talk to our children becomes their inner voice." (Peggy O' Nara)

tạm dịch: "Cách chúng ta trò chuyện với trẻ sẽ trở thành tiếng nói bên trong trẻ. (Peggy O' Nara).

9

"The kids who need the most love will ask for it in the most unloving ways." (Unknown)

tạm dịch: Trẻ cần nhiều tình cảm nhất sẽ đòi hỏi nó theo một cách "khó chịu" nhất. (Khuyết danh)

10

"Children close their ears to advice but open their eyes to examples." (Unknown)

tạm dịch: Trẻ em bịt tai trước lời khuyên nhưng mở mắt trước những ví dụ. (Khuyết danh)

11

"There are two gifts we should give our children: one is roots and the other is wings." (Hodding Carter)

tạm dịch: Hai món quà chúng ta nên tặng cho con trẻ: gốc rễ và đôi cánh. (Hodding Carter)

12

"Nothing you do for children is ever wasted."(Garrison Keillor)

tạm dịch: Không có gì làm cho con trẻ là lãng phí. (Garrison Keillor)

 

Comment