Everyone used to be a child - Mỗi người đều từng là một đứa trẻ.

17:50:4002/06/2016

Tuổi thơ mỗi người ắt hẳn phải một lần xem qua một tập phim hoạt hình. Trong đó, nhân vật hoạt họa không chỉ sống trong khung sắt của ti-vi nhưng sống trong trí tưởng tượng của chính những đứa trẻ ở quá khứ, ở hiện tại và sẽ tiếp tục ở tương lai. 
Anh ngữ Việt Mỹ VATC xin mượn các nhân vật hoạt hình nổi tiếng của hãng phim Walt Disney, mượn cả những "lời nói siêu chất" để gửi đến các bạn trẻ như một món quà cho ngày 01.06 sắp tới.

1

To laugh at yourself is to love yourself. (Mickey Mouse, Mickey Mouse)
tạm dịch: Khi bạn biết cười chính mình là bạn biết yêu chính mình. (Mickey Mouse, Mickey Mouse)

2

"Venture outside your comfort zone. The rewards are worth it." (Rapunzel, Tangled)
tạm dịch: Hãy mạo hiểm ra khỏi vùng an toàn của bạn. Phần thưởng xứng đáng đang ở đó. (Rapunzel, Tangled)

3

“You control your destiny — you don’t need magic to do it. And there are no magical shortcuts to solving your problems.” (Merida, Brave)
tạm dịch: Bạn làm chủ được đích đến của mình, bạn không cần bất cứ phép thuật nào để làm điều đó cả. Và không có phép thuật nào là đường tắt để bạn vượt qua vấn đề của chính mình. (Merida, Brave)

4

“Oh yes the past can hurt. But you can either run from it, or learn from it” (Rafiki, Lion King)
Tạm dịch: Vâng, quá khứ có thể sẽ đau khổ. Nhưng bạn có thể chọn một trong hai: chạy trốn quá khứ hoặc học từ quá khứ. (Rafiki, Lion King)

5

“When life gets you down do you wanna know what you’ve gotta do? Just keep swimming!” (Dory, Finding Nemo)
Tạm dịch: Khi cuộc sống kéo bạn xuống, bạn có muốn biết bạn nên làm gì không? Cứ tiếp tục bơi thôi. (Dory, Finding Nemo)

6

“You must not let anyone define your limits because of where you come from. Your only limit is your soul.” (Gusteau, Ratatouille)
Tạm dịch: Bạn không được phép để người khác định nghĩa giới hạn của bạn dựa trên lý lịch của bạn. Giới hạn duy nhất của bạn nằm trong tâm hồn bạn. (Gusteau, Ratatouille)

7“Fairy tales can come true. You gotta make them happen, it all depends on you.” (Tiana, Princess and the Frog)Tạm dịch: Chuyện thần tiên có thể trở thành sự thật. Bạn phải để nó trở thành sự thật, tất cả đều phụ thuộc vào bạn. (Tiana, Princess and the Frog)

8

“The flower that blooms in adversity is the most rare and beautiful of all.” (The Emperor, Mulan)
Tạm dịch: Bông hoa nở trong nghịch cảnh thì xinh đẹp và hiếm có hơn cả. (The Emperor, Mulan)

9

“No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dream that you wish will come true.” (Cinderella, Cinderella)
Tạm dịch: Dù cho con tim bạn đau buồn đến mức nào, hãy giữ vững niềm tin, giấc mơ của bạn sẽ trở thành sự thật. (Cinderella, Cinderella)

10

“Look inside yourself, Simba. You are more than what you have become.” (Mufasa, The Lion King)
Tạm dịch: Hãy nhìn vào bên trong con, Simba. Con làm được nhiều hơn những gì con đã trở thành. (Mufasa, Vua Sư Tử)

11

“When there’s too much to do, don’t let it bother you. Forget your troubles.” (Snow White, Snow White and the Seven Dwarfs)

Tạm dịch: Đừng lo lắng khi có quá nhiều thứ bạn phải làm. (Bạch Tuyết, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn)

12

“I am on my way. I can go the distance! I don’t care how far. Somehow I’ll be strong I know. Every mile will be worth my while. I would go most anywhere to find where I belong.” (Hercules, Hercules)
Tạm dịch: Tôi đi trên con đường của tôi. Tôi không ngại khoảng cách là bao xa. Tôi đã trở nên mạnh mẽ như thế nào, tôi biết rõ điều đó. Từng chặng trên đường đi đều có giá trị đối với tôi. Tôi nhất định sẽ đến nơi tôi thuộc về. (Hercules, Hercules)

13

 

“Do not be fooled by its commonplace appearance. Like so many things, it is not what outside, but what is inside that counts.” (Aladdin, Aladdin)
Tạm dịch: Đừng để vẻ bề ngoài thường thấy đánh lừa bạn, những gì quan trọng đến từ bên trong. (Aladdin, Aladdin)

14

“Some people are worth melting for.” (Olaf, Frozen)
Tạm dịch: Có những người xứng đáng để ta tan chảy cho họ. (Olaf, Frozen)

15

“A little consideration, a little thought for others, makes all the difference.” (Eeyore, Winnie the Pooh)
Tạm dịch: Một chút bận tâm, một chút suy nghĩ cho người khác, làm nên những thay đổi lớn lao. (Eeyore, Winnie the Pooh)

16

Ohana means family, family means nobody gets left behind or forgotten. (Lilo, Lilo and Stitch)
Tạm dịch: Ohana nghĩa là gia đình, gia đình nghĩa là không ai bị bỏ lại phía sau hoặc bị lãng quên. (Lilo, Lilo and Stitch)

17

 

All it takes is faith and trust. (Peter Pan, Peter Pan)
Tạm dịch: Tất cả những điều cần là lòng tin và lòng tin. (Peter Pan, Peter Pan)

Comment