Thầy Gregory Wojtas, Pomeranian University, Poland

14:34:4705/07/2016

 

Thầy Gregory tốt  nghiệp Pomeranian University, Slupsk, Poland

Thầy Gregory được đào tạo chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh và đã có 2 năm kinh nghiệm. Thầy đã từng làm gia sư tại Châu Âu và Trung Đông. Thầy Gregory dạy tiếng Anh tổng quát, tiếng Anh thương mại và các khóa tiếng Anh trẻ em như MOV, KET, PET và FCE. Thầy Gregory thường lồng ghép những kiến thức về Sinh học, Địa lý và Toán học vào việc giảng dạy tiếng Anh nhằm tạo cảm hứng cho học sinh. Thầy là một người chuyên nghiệp, thân thiện, vui vẻ và linh hoạt trong cách dạy. Phương châm của thầy là không ngừng sáng tạo để tạo hứng thú trong lớp học.