Haloween 2014 tại Anh ngữ Việt Mỹ VATC

14:15:4120/04/2016

Haloween 2014 tại Anh ngữ Việt Mỹ VATC

Những hình ảnh đầy ấn tượng của ngày hội Haloween 2014 của các học viên tại Anh ngữ Việt Mỹ VATC

130     132

   131     111

114     116

 125     133

127       135  126       124 123     122     121       119  120      117  115             112

Comment