Hoàng Thụy Linh Đan, 15 khiên Starters

11:30:2513/12/2016

Hoàng Thụy Linh Đan đã học tại Anh ngữ Việt Mỹ VATC được 2 năm, em đạt thành thích tối đa 15 khiên trong kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Cambridge Starters. Hiện tại Linh Đan đang học lớp Cambridge Movers.