Phòng Cinema của Trung Tâm Anh Ngữ Việt Mỹ VATC Đồng Tháp

10:31:0325/03/2019

Hàng Tháng Trung Tâm Anh Ngữ Việt Mỹ VATC Đồng Tháp, tổ chức các buổi xem phim cho các Bé từ 5 tuổi đến 10 tuổi. Buổi xem phim vừa là học vừa chơi với các Bé.

Trong phòng xem phim các Bé vô cùng thích thú và hào hứng khi xem phim. 

Cô và Trò trao đổi quy định khi xem phim

Với những nội dung phù hợp với các Bé và đặc biệt ngôn ngữ sử dụng chính trong các bộ phim là Tiếng Anh, nhằm khích thích khả năng ham học hỏi tiếng anh của các bé.

Khi xem phim xong, giáo viên đặt câu hỏi cho các em cùng nhau thảo luận về nội dung phim, ý nghĩa của bộ phim.  Với những câu hỏi tiếng anh của giáo viên đặt ra làm tăng khả năng ham học hỏi tiếng anh của các Bé.

Vẻ mặt thích thú của các bé khi cùng nhau xem phim bằng Tiếng Anh.

 Cuối buổi xem Phim, các bé nào trả lời nhiều câu hỏi của giáo viên sẽ được quà tặng nhằm động viên các em thích thú hơn trong việc học Tiếng Anh.

 

Comment