Thạc sĩ Lê Thị Mai Trâm, Đại học Công nghệ Curtin, Australia

10:48:0016/12/2016

 

Cô Lê Thị Mai Trâm

Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn Ngữ Ứng Dụng, Đại học Công nghệ Curtin, Úc, năm 2010 (Thủ Khoa).

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL do SEAMEO cấp năm 2008 (Thủ Khoa).

Cử nhân chuyên ngành ngôn ngữ Anh, Đại học Sư phạm TP. HCM, năm 1996.

20 năm kinh nghiệm trong nghề, cô Trâm đã giảng dạy tại nhiều trường và trung tâm Anh ngữ lớn như SaigonTech, Học Viện EQuest, Trường Anh Ngữ Quốc Tế, Trung tâm Ngoại Ngữ Đại học Sư phạm TP. HCM.

Tại Anh ngữ Việt Mỹ VATC, cô Trâm đảm nhiệm các lớp luyện thi GMAT và SAT.

Cô Trâm chia sẻ một số bí quyết để có điểm số cao cho phần Sentence Correction trong bài thi GMAT:

Không nên tập trung quá lâu vào một câu hỏi nào mà nên phân bổ thời gian hợp lý để có thể trả lời tất cả các câu hỏi.

Các câu hỏi trong phần Sentence Correction thường có 1-2 lỗi. Cố gắng tìm ra hai lỗi này hoặc ít nhất là một trong hai lỗi này và loại bỏ những chọn lựa có chứa lỗi đó. Sau đó, so sánh các chọn lựa còn lại và tiếp tục loại bỏ những chọn lựa có lỗi sai. Chọn câu trả lời tốt nhất. Lưu ý: Câu trả lời tốt nhất là câu trả lời đúng ngữ pháp, ngắn gọn xúc tích, và theo chuẩn mực văn viết.

Nếu không tìm thấy lỗi sai trong câu gốc thì so sánh câu gốc (chọn lựa A) với từng chọn lựa còn lại và chọn câu trả lời tốt nhất.

Cần phải lưu ý đến nghĩa của câu gốc khi chọn câu trả lời đúng.

Nếu không biết chắc chắn chọn lựa nào là đúng thì hãy sử dụng phương pháp loại suy để loại bỏ những chọn lựa mà bạn biết chắc là không đúng, sau đó sử dụng khả năng suy đoán để chọn câu trả lời theo bạn là tốt nhất.

Mỗi ngày nên dành ra khoảng 20-25 phút làm 14-15 câu hỏi trong phần Sentence Correction để quen dần với việc nhận ra lỗi sai trong câu hỏi.