Trung Tâm Anh Ngữ Việt Mỹ VATC Đồng Tháp tổ chức trao bằng chứng chỉ cuối khóa cho học viên tại Trung Tâm

10:04:3628/02/2019

Vào ngày 24-02, Trung tâm Anh ngữ Anh Ngữ Việt Mỹ VATC Đồng Tháp đã tổ chức lễ trao bằng cuối khóa cho các học viên đang theo học các lớp Conquer 4, Soar , Lead , Pre- Step, Glory tại Tung Tâm.

                Lớp Glory

 

                                                                Các học viên nhận bằng cuối khóa lớp Glory

 

                                                           Các học viên nhận bằng cuối khóa Lớp Soar 1

                                                            Các học viên nhận bằng cuối khóa lớp Lead 2

                                                              Các học viên nhận bằng cuối khóa lớp Pre Step

                                                              Các học viên nhận bằng cuối khóa lớp Lead 4

                                                                        Các học viên nhận bằng cuối khóa lớp Conquer 4

 

 

Comment